Imprint

Information enligt § 5 i TMG:

Pixelwerker GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 12
34131 Kassel

Företrädd av:

Verkställande direktör Christoph Gärtner

Kontakt:

Telefon: 0561 850 194 76

E-post: info@pixelwerker.de

Registrera en post:

Inskrivning i handelsregistret.
Registerrätt: Kassel
Registernummer: HRB 16544

VAT ID:

Försäljningsskattenummer enligt § 27 a lagen om omsättningsskatt: DE289557848

Källa: http://www.e-recht24.de

Ansvarsfriskrivning

Ansvar för innehållet

Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med den allmänna lagstiftningen enligt § 7.1 i den tyska telemedielagen (TMG). Enligt §§ 8-10 TMG är vi som tjänsteleverantör dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att utreda omständigheter som tyder på olaglig verksamhet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information i enlighet med allmänna lagar påverkas inte av detta. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från och med den tidpunkt då en konkret lagöverträdelse blir känd. Om vi får kännedom om motsvarande överträdelser kommer vi att ta bort detta innehåll omedelbart.

Ansvar för länkar

Vår webbplats innehåller länkar till externa webbplatser som tillhör tredje part och vars innehåll vi inte har något inflytande över. Vi kan därför inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades vid tidpunkten för länkningen med avseende på eventuella lagöverträdelser. Olagligt innehåll kunde inte identifieras vid tidpunkten för länkningen. Det är dock inte rimligt att permanent övervaka innehållet på de länkade sidorna utan konkreta indikationer på lagöverträdelser. Om vi får kännedom om eventuella lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

Upphovsrätt

Innehållet och de verk som skapats av webbplatsens operatörer på dessa sidor omfattas av den tyska upphovsrättslagen. Duplicering, bearbetning, distribution eller någon form av kommersialisering av sådant material utanför upphovsrättslagens räckvidd kräver skriftligt förhandsgodkännande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. I den mån innehållet på denna webbplats inte har skapats av operatören respekteras tredje parts upphovsrätt. Särskilt innehåll från tredje part är markerat som sådant. Om du ändå skulle få kännedom om ett upphovsrättsintrång, vänligen informera oss om detta. Om vi får kännedom om överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.